Nejčastější závady na základních deskách, které opravujeme.